NGUYÊN TẮC CHUNG

Mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất; chia sẻ cơ hội, lợi  ích kinh doanh tốt nhất với đối tác; mang lại cho cộng đồng những giá trị thiết thực nhất.

Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.

Luôn quan tâm đến đối tác cũng như luôn có những điều chỉnh hợp lý để nâng cao hiệu quả hợp tác quan hệ kinh doanh hai bên.

Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.

Luôn hỗ trợ kịp thời cũng như luôn cam kết hỗ trợ chia sẻ tối đa với đối tác trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

Công ty có quyền đơn phương dừng hợp tác nếu CTV vi phạm chính sách, gây mất uy tín của công ty , hay không tạo ra doanh số trong thời gian nhất định

QUYỀN LỢI CỦA CỘNG TÁC VIÊN

Được KindPeak công nhận và giới thiệu là Cộng Tác Viên Chính Thức của công ty

Được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình và giàu kinh nghiệm.

Được hỗ trợ tư vấn khách hàng, chăm sóc khách hàng.

Được sử dụng nguồn tài nguyên trên website của công ty.

TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG TÁC VIÊN

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi hoạt động giới thiệu sản phẩm của mình.

Không được làm ảnh hưởng và gây ra mất uy tín của khách hàng, của Công ty kể cả trong và sau thời gian làm cộng tác viên.

Không được nhân danh của Công ty hoặc đại diện của Công ty thực hiện các công việc khác, gây tổn hại đến Công ty hoặc khách hàng.

Không được làm trái các quy định do Công ty ban hành.

Không được tự ý thay đổi giá bán sản phẩm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty.

Hotline: 0372.367.144

X